Tarieven

Psychologische behandeling door een GZ-psycholoog zit in de basisverzekering. Dit betekent dat je behandeling vergoed wordt, ook als je géén aanvullende verzekering hebt. Voor vergoeding heb je wel altijd een verwijzing van je huisarts nodig. Ook moet er sprake zijn van een DSM diagnose. Voor psychologische behandeling geldt wel altijd het verplichte eigen risico.

Sytske Altena heeft voor 2019 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor hoef je de behandeling niet eerst zelf voor te schieten, maar zal de rekening verstuurd worden naar je zorgverzekeraar. Wil je weten met welke zorgverzekeraars er een contract is afgesloten klik dan hier.

Marieke te Nijenhuis heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. In het geval dat er geen contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar, dan wordt de vergoeding bepaald door het soort polis dat je hebt. Er bestaan verschillende soorten polissen. De meest voorkomende zijn de naturapolis en de restitutiepolis. Heb je een restitutiepolis dan wordt de behandeling volledig vergoed (100%). Bij een naturapolis kan de vergoeding verschillen (60%-100%). Het percentage dat niet vergoed wordt valt dan onder de eigen bijdrage van de patiënt. Als je een naturapolis hebt kan je het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met je zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel je vergoed krijgt.

In het geval dat er geen contract is met jouw zorgverzekeraar, dan ontvang je aan het eind van elke maand een factuur die je binnen 2 weken moet voldoen. Aan het eind van de behandeling ontvang je een verzamelfactuur die je dan aan je zorgverzekeraar kunt opsturen om de kosten voor de behandeling te declareren.

Tarieven 2019
De tarieven, en de bijbehorende duur van de behandeltrajecten, worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanaf 2014 worden vergoedingen niet meer gegeven per consult, maar per behandeltraject. In de Generalistische Basis GGZ zijn er vier behandeltrajecten waar u in terecht kunt komen op basis van de zwaarte van uw klacht. Voor meer informatie hierover klik hier.

Indeling behandeltrajecten:
Basis GGZ Kort 507,62 (1-4 gesprekken, ca. 300 min.)
Basis GGZ Middel 864,92 (4-7 gesprekken, ca. 500 min.)
Basis GGZ Intensief 1.356,25 (8-11 gesprekken, ca. 750 min.)
Basis GGZ chronisch 1.251,70 (ongeveer 11 gesprekken, 753 min.)

Onvolledig behandeltraject:
In het geval dat er na het intakegesprek geen diagnose kan worden gesteld en/of u niet doorgaat met de behandeling, dan wordt uw dossier gesloten en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Er zal dan de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening worden gebracht.

Overig product (OVP):
Het OVP product wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (tenzij uw aanvullende verzekering het vergoedt). Hiervoor wordt 95,- euro per consult in rekening gebracht.

Afspraak afzeggen
Ben je verhinderd voor een afspraak dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak worden de kosten in rekening gebracht (95,- per sessie). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.