Behandeling

In deze praktijk kunnen volwassenen terecht die last hebben van uiteenlopende psychische klachten zoals angst, dwang, depressie, burnout, trauma en ADHD en die hierdoor in hun dagelijks leven hinder ondervinden in bijvoorbeeld hun werk of in hun sociale leven.

We bieden behandelingen aan in de Generalistische Basis GGZ. In de Generalistische basis GGZ worden mensen behandeld met lichte tot matige psychiatrische problematiek. De behandelingen zijn kortdurend van aard.

Je kan bij ons terecht voor zowel diagnostiek als behandeling van je klachten. Het diagnostisch proces richt zich op het samen onderzoeken wat er aan de hand is en het begrijpen van (het ontstaan van) de klachten. De behandeling richt zich op het verminderen van of het leren omgaan met de klachten. In de behandeling werken we voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie op dit moment voor een grote diversiteit aan psychische problemen.

Cognitieve gedragstherapie is de combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De afgelopen jaren zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt en worden zij in combinatie met elkaar toegepast.

Gedragstherapie:
In de gedragstherapie staat het gedrag centraal. Je gedrag is namelijk van invloed op wat je denkt en voelt. Heb je de neiging om situaties die je eng vindt te vermijden, dan zal je hiermee je angst waarschijnlijk in stand houden of versterken. Binnen de gedragstherapie is het doel om meer zicht te krijgen op problematische gedragspatronen om deze vervolgens te veranderen. Als eerst wordt er samen in kaart gebracht wat het problematische gedrag is en wanneer dit voor komt. Vervolgens wordt er geoefend om met beter passende gedragspatronen te reageren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Cognitieve therapie:
In de cognitieve therapie wordt er vooral uitgegaan van de invloed van gedachten op het gevoelsleven en op het gedrag. Wanneer je situaties vanuit een negatief standpunt bekijkt, word je makkelijker angstig of somber. Dit kan vervolgens weer een negatief effect op je gedrag hebben. Binnen de cognitieve therapie is het doel jouw manier van denken te onderzoeken en, wanneer deze een negatief effect heeft en klachten veroorzaakt, deze vervolgens aan te passen. Door leren stil te staan bij je gedachten, wordt duidelijk welke gedachten ten grondslag liggen aan je negatieve gevoelens. Vervolgens wordt onderzocht of deze gedachten eigenlijk wel kloppen of je helpen. Als dit niet het geval is, wordt er gekeken welke gedachte beter zou passen bij de situatie. Om je te helpen meer zicht en invloed op je eigen gedachten te krijgen maak ik in de behandeling gebruik van specifieke cognitieve oefeningen zoals bijvoorbeeld registraties en huiswerkopdrachten.

Cognitieve gedragstherapie:
Gedragstherapie en cognitieve therapie worden heel vaak in combinatie met elkaar toegepast. Dit wordt cognitieve gedragstherapie genoemd. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er dus aan de ene kant gewerkt met het doorbreken van disfunctionele gedragspatronen en aan de andere kant met het krijgen van meer zicht en invloed op je eigen negatieve gedachten. Cognitieve gedragstherapie is een klachtgerichte therapie, waarbij vooral gekeken wordt hoe je in het hier en nu beter met je klachten kunt omgaan.