ADHD

Wanneer er sprake is van AD(H)D zijn er vaak problemen met aandacht en concentratie en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. Ook in de volwassenheid kan dit nog klachten veroorzaken. Concentratieproblemen en moeite met plannen of organiseren zijn dan veel gehoorde klachten. Ook ontstaan er soms andere klachten naast de ADHD zoals stemmingsklachten of angstklachten.

Heb jij last van AD(H)D klachten en wil je hier graag voor behandeld worden? Meld je dan aan voor een afspraak. De behandeling kan zich richten op het verstrekken van informatie over AD(H)D, coaching gericht op het leren omgaan met AD(H)D of een psychologisch behandeltraject gericht op overige klachten.