Behandeltrajecten

De duur van de behandeltrajecten en de bijbehorende tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo zijn er vier behandeltrajecten waar u in terecht kunt komen op basis van uw klacht. Elk behandeltraject staat voor een aantal minuten en dit bepaald hoe lang de behandeling maximaal mag duren. De behandeling wordt daardoor ook niet meer per sessie in rekening gebracht, maar per behandeltraject.

Indeling behandeltrajecten:
Basis GGZ Kort 0 tot 249 minuten, ongeveer 1-4 gesprekken
Basis GGZ Middel 249 tot 495 minuten, ongeveer 4-7 gesprekken
Basis GGZ Intensief 495 tot 750 minuten, ongeveer 8-11 gesprekken
Basis GGZ chronisch tot 753 minuten, 11 gesprekken

De behandeling bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die de behandelaar besteed aan direct contact met u. Zoals de behandelgesprekken, contacten per e-mail en via de telefoon. Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is tevens onderdeel van uw behandeling. Hierdoor kan het voorkomen dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar

Een intakegesprek bestaat bij Psychologiepraktijk Sytske Altena uit 60 minuten directe tijd en 45 minuten indirecte tijd. Een behandelgesprek bestaat meestal uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

 

 

.